Говь-Алтай аймгийн зүүн хойт бүсийн үндсэн маршрут

Аяллын маршрут: Алтай хот –75 км-Хүнхэр амралт - 16 км – Сүмийн дэнгийн хүн чулуун хөшөө - 55 км– Эрээн нуур - 90 км– Долоон тогооны талын агуй- 25 км-Тайшир сум - 3 км- Харандаа хад - 15 км-Тайшир УЦС - 55 км- Алтай хот
Дэлгэрэнгүй